අනාගතයට අරමුදල් යෙදවීම:
සුහුරු මූල්‍ය සවිය සමඟින්
ප්‍රජාවන් සවිබල ගැන්වීම

ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම ජන සමූහයක් සඳහාම සශ්‍රීකත්වය වැඩිදියුණු කරමින්, සමාන ලාභදායීත්වය සහිත මූල්‍ය විසඳුම් සැපයීමට අප විසින් තිරසාරත්ව වැඩසටහන් සැලසුම් කරනු ලබන ෆියුචර් ලයිෆ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් වැඩපිළිවෙළට එක් වන්න.

සුවිශේෂයෙන් සැකසූ මූල්‍ය සේවාවන් පිරිනමමින්,  අප විසින් ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යවසායකයින්ගේ අපේක්ෂාවන්ට ජවය සපයන අතරම දේශීය ජන ප්‍රජාවන්ගේ සිහිනවලට අත්වැල සයනු ලබන්නේ සාමූහික සහ සරුසාර ඉදිරි ගමනක් උදෙසාය.

උපායමාර්ගික ක්‍රමෝපාය

ප්‍රජා-ප්‍රමුඛ මූල්‍ය ක්‍රමෝපායයන් සමඟ තිරසාර වර්ධනය සවිබලගැන්වීම

විශේෂඥතාව

දැනුවත්, බලපෑම් සහගත තීරණ සඳහා සවිය සපයන ගැඹුරු මූල්‍ය විශේෂඥතාව

ව්‍යාප්තිය

අවවරප්‍රසාදිත ප්‍රජාවන් තුළ ජීවිත ඉහළ නංවමින් ව්‍යාප්තිය පුළුල් කිරීම

වැඩසටහන්

ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සහ ප්‍රගතිය ඉහළ නංවන විවිධ වැඩසටහන් රැසක්

ණය පහසුකම්වලින් ඔබ්බට

ෆියුචර් ලයිෆ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් මඟින් ඉතුරුම් පුරුදු හුරුකරවීම, විනිවිදභාවයෙන් යුතු ණය වාර කාල ලබාදීම, පරිපූර්ණ පුහුණුව සහ සහාය පිරිනැමීම, මෙන්ම ඵලදායී, බිම් මට්ටමේ ආර්ථික වර්ධනය සහ සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රජා සවිබලගැන්වීම සිදුකරනු ලබයි.

අපගේ ප්‍රවේශයට මූල්‍ය ආධාර සැපයීම පමණක් නොව, දිගුකාලීන සාර්ථකත්වය උදෙසා අවශ්‍ය වන මෙවලම්වලින් සහ දැනුමෙන් සේවාදායකයින් සන්නද්ධ කිරීමද ඇතුළත් වෙයි. විශේෂ වශයෙන් වෙන් වූ මඟපෙන්වීම සහ ප්‍රජා වැඩසටහන් ඔස්සේ සැමට තිරසාර හා සවිමත් ආර්ථික අනාගතයක් සහිත පදනමක් ගොඩනැගීමට අපි කටයුතු කරන්නෙමු.

අවස්ථා විවෘත කිරීම:
ළඟාවිය හැකි සහ සම්බන්ධ විය හැකි මූල්‍ය සේවාවන්

මූල්‍ය සේවාවන් සම්බන්ධ ප්‍රවේශ පහසුව, සහභාගිත්ව හැකියාව, සහ සාධාරණත්වය සඳහා කැපවෙමින්, සැමට ආර්ථික අවස්ථා ලබාදීමට අපි දොරටු විවර කරන්නෙමු

සාමූහික වර්ධනය උදෙසා වූ දැක්මක් පෙරදැරිව, FLi විසින් අවනියෝජනයන් සහිත කණ්ඩායම් සඳහා නව මංපෙත් විවර කරදෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිදියුණු වෙමින් පවතින ආර්ථික ඉඩ අවකාශයට දායකත්වය ලබාදීමටත් එයින් ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමටත් සෑම අයෙකුටම අවස්ථාව ලබාදීමට කටයුතු කරනු ලබයි.

අපගේ සේවාව

ක්ෂුද්‍ර ව්‍යවසායකයින් සවිබල ගැන්වීම

ආර්ථික අභියෝග මධ්‍යයේ පවා සිය ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යෑම සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ගේ ස්ථාවරත්වය සහ හැකියාව විශාල වශයෙන් ඉහළ නංවමින් සියලු ව්‍යවසායකයින් වෙනුවෙන් කාර්ය ක්ෂේත්‍රය නිසි පරිදි සැකසීමට අපි කැප වන්නෙමු

අපගේ සමාගම් සමූහය

නිවැරදි අනුබද්ධ ආයතනවල සහයෝගය සහිතව, මෙම සමූහය සැමවිටම මව් සමාගම විසින් පෙන්වාදෙනු ලබන සහ හඳුනාගනු ලබන අවශ්‍යතාව සපුරාලීම උදෙසා බොහෝ අංශවලින් පෙරමුණ ගනියි. වටිනාකම්, ප්‍රතිපත්ති, සහ සදාචාරාත්මක ක්‍රියාපිළිවෙත් පිළිපදිමින්, අප සැමවිටම කැප වන්නේ අප කෙරෙහි විශ්වාසය තබා කටයුතු කරන පිරිස් වෙත හැකි හොඳම විසඳුම් පිරිනැමීමටය.